Úspechy detských fitnesiek na medzinárodných súťažiach

Počas minulého víkendu sa konali medzinárodné súťaže vo fitnese detí, ktorých sa zúčastnili aj deti zo žilinského klubu AGaF.

Detský fitnes na Slovensku funguje už niekoľko rokov, ale každým rokom prekvitá a čoraz viac detí má záujem o uvedený šport. Žilinské fitnesky dievčatá ale i chlapci sú členmi klubu AGaF, ktorý za posledné mesiace prešiel menšími úpravami, čo prinieslo ovocie najmä pre naše detičky. Pod vedením novej trénerky Dobroslavy Lehotskej sa im darí oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Starostlivosť a prístup trénerov priniesol nemalé úspechy, čo dokazujú výsledky z už spomenutých súťaží.

V Budapešti sa v nedeľu 25. októbra konali Majstrovstvá Európy vo fitnese detí na medzinárodnej úrovni, na ktorú sa po niekoľkých oblastných súťažiach nominovali aj dve deti z nášho klubu. 11-ročná Dominika Rosincová sa umiestnila na krásnom 5. mieste, čo je naozaj skvelý výkon a v kategórii mladších dievčat sa 9-ročná Viktória Hrnková umiestnila vo veľkej konkurencii na peknom 13. mieste.

Okrem tejto veľkej súťaže sa v nedeľu konala aj medzinárodná súťaž Grand prix fitness Brno. Okrem súťažiacich z Českej republiky sa jej zúčastnili aj súťažiaci zo Slovenska, Poľska a Švédska. Našim dievčatám sa na pôde Českej republiky naozaj darilo. Prvé miesto a zlatý pohár nám do Žiliny priniesla Nicol Celeriková v kategórii dievčat do 12 rokov, ktorá už v prvom vystúpení vynikala nielen voľnou zostavou. Striebro vybojovala v kategórii dievčat nad 12 rokov Karin Suchomelová, pre ktorú to bola zaslúžená odmena po niekoľkých rokoch driny. Naša najmladšia súťažiaca len 7-ročná Peťka Holešová získala krásne druhé miesto v kategórii dievčat do 10 rokov. Bronz putoval Nataške Šolcovej, piate miesto vybojovala Anička Miklová a šieste miesto sa ušlo Ninke Suranovej. V kategórii chlapcov to bolo naozaj veľmi nerozhodné, ale nakoniec sa na štvrté miesto dostal veľký bojovník Tomáško Trizuliak a na piate miesto Jakubko Michalík. Všetky tieto detičky sa dostali do super finále, kde postúpilo len prvých šesť súťažiacich z prvého kola z každej kategórie. Nemôžeme však nespomenúť aj Dorotku Kresaňovú a Viktóriu Onríčkovú, ktorých výkony boli naozaj skvelé, aj napriek tomu že sa nedostali do boja o prvých šesť miest.

Konkurencia bola naozaj veľká, ale ako vidíte, úspech nebol naozaj malý, no verte, že stojí za tým veľa úsilia, práce, tréningov a množstvo voľného času detí a trénerov.

Aby sme nezabudli, nie malá vďaka patrí trénerke Žanetke Kočišovej, ktorá pripravila choreografie a zostavy pre súťažiacich naozaj na dobrej úrovni a rodičom, ktorí sú pre detičky veľkou oporou a cestujú s nimi na každú súťaž. Ich výsledky sú pre nich tou najväčšou odmenou.

Dievčatá a chlapci, gratulujeme Vám! Urobili ste nám veľkú radosť a myslím, že aj dobré meno klubu AGaF a tým aj mestu Žilina.