CHRONOLÓGIA VZNIKU

Gymnastický oddiel v Žiline vznikol v školskom roku 1958/1959. Bol zameraný hlavne na športovú gymnastiku dievčat. Kvalitu tréningového procesu v gymnastickom oddiele a v náväznosti na výsledky vo veľkej miere ovplyvnila činnosť útvarov talentovanej mládeže

Chronológia vzniku :

  • v roku 1974 vzniklo školské športové stredisko
  • v roku 1976 vzniklo stredisko mládeže
  • v roku 1990 vzniklo stredisko vrcholového športu
  • v roku 1995 vzniklo GTK
  • v roku 1999 vzniklo prvé pohybové oddelenie ŠKD pri ZŠ Karpatská
  • v roku 2015 vzniklo AGaF Akadémia gymnastiky a fitness
  • Počas dlhoročnej pôsobnosti oddiel získal množstvo medailových a pohárových umiestnení v rámci majstrovstiev Československa aj Slovenska v športovej gymnastike, aerobiku, fitnessu a športového tanca