CHARAKTERISTIKA

Športová gymnastika vznikla z náraďového telocviku.

Medzinárodná gymnastická federácia, fr. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) bola založená v roku 1881.

Športová gymnastika je jedným z najstarších olympijských športov. Prvýkrát bola zaradená do programu OH v Amsterdame v roku 1928.

V ženských kategóriách sú pretekárskymi disciplínami: preskok, bradlá, kladina a prostné.