PRESKOK

 

   prskokok 5   preskok 4

Náradie – preskokový stôl, odrazový mostík, žinenky. Gymnastky sa musia odraziť rukami od stolu. Na preskoku sa hodnotí – 1.letová fáza, dohmat a odraz rukami, 2. letová fáza, doskok.