CHARAKTERISTIKA

 
Súťažný fitness detí: Cieľom detského fitnessu je zlepšovať  celkovú zdatnosť, všeobecnú telesnú kondíciu, podporovať  správne držanie tela, rozvoj sily a to všetko za podmienok zachovania zdravia. Dať deťom možnosť  ukázať  svoj talent pred publikom. Súťažná kategória fitness detí by mala zahrňovať rôznorodé pohybové aktivity.

Súťaží sa v kategóriách:
A. FITNESS DIEVČATÁ
1. kategória – do 7 rokov
2. kategória – od 8 do 9 rokov
3. kategória – od 10 do 11 rokov
4. kategória – od 12 do 13 rokov
5. kategória – od 14 do 15 rokov
B. FITNESS CHLAPCI 
1. Kategória – do 12 rokov
2. Kategória – od 13 do 15 rokov
Súťažné disciplíny:
1. VOĽNÁ ZOSTAVA
2. PREZENTÁCIA POSTAVY