CVIČENIE RODIČOV S DEŤMI

Všestranná pohybová príprava detí vo veku 3-6 rokov s rodičmi – rozvoj základných pohybových schopností (obratnosť, koordinácia, sila, rýchlosť, kĺbová pohyblivosť, vytrvalosť), získanie základných zručností z akrobacie a cvičení na gymnastickom náradí – všestranný pohybový rozvoj ako základ pre vykonávanie akéhokoľvek športu detí v budúcnosti.