ČINNOSŤ KLUBU

Akadémia gymnastiky a fitness Žilina je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove a športe.

Prioritným cieľom klubu je tréningová činnosť v oblastiach – športová gymnastika, fitness a tanec, výsledkom ktorej je účasť členov klubu na súťažiach rôznej náročnosti – amatérskych, výkonnostných, vrcholových i medzinárodných.

Dôležitou súčasťou je i zabezpečenie možnosti cvičenia v špecializovanej gymnastickej telocvični pre širokú verejnosť – cvičenia rodičov s malými deťmi, všestranná pohybová príprava detí a mládeže, špeciálna pohybová príprava pre rozličné športy, individuálne tréningy pre záujemcov.