VÝKONNÝ VÝBOR

 

Sekcia:                             zástupcovia:

Súťažná gymnastika:     Zuzana Julényová, Martina Vrabcová, Lucia

Koniariková, Bibiána Plešivčáková

Športový tanec:               Dagmar Grolmusová, Žaneta Kočišová,

Michaela Halamová

Fitness detí a mládeže: Martina Celeriková, Zuzana Ondričková,

Martina Suranová

Všestranná pohybová príprava (ŠKD) a Gymteam:

Petra Rosinová, Ivana Ďuratná, Simona

Dvořáková, Jana Čemešová, Ivana

Trizuljaková

Rodičia a deti:                 Iveta Mazanová, Martina Zachvejová

Materiálno-technická základňa a hospodárenie:

Daniela Harvančíková, Michaela Holešová