SPRÁVNA RADA

Predseda správnej rady: RNDr. Michaela Holešová, PhD, 1. štatutárny zástupca

Podpredseda správnej rady: Mgr. Lucia Koniariková, 2. štatutárny zástupca

Členovia správnej rady: Dagmar Grolmusová, Ing. Martina Suránová, Daniela Harvančíková