TRÉNERI KLUBU

 

Dagmar Grolmusová – cvičiteľka športovej gymnastiky; trénerka tanca; vychovávateľka pohybovej ŠKD ZŠ Karpatská

e-mail: dagmar.grolmusova@gmail.com            telefonický kontakt: 0904130894

Zuzana Julényová – trénerka športovej gymnastiky I. stupňa; vychovávateľka v pohybovej ŠKD ZŠ Karpatská

Žaneta Kočišová – trénerka tanca

Lucia Koniariková – Chachulová – trénerka športovej gymnastiky I.stupňa; trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže

e-mail: lucia.koniarikova@gmail.com           telefonický kontakt: 0902701484

 

Bibiána Plešivčáková – trénerka športovej gymnastiky I.triedy (momentálne zameranie – tretiačky – štvrtáčky))

e-mail: bibiana.plesivcakova@gmail.com             telefonický kontakt: 0911280970

Petra Rosinová – trénerka gymnastiky pre všetkých I. stupňa (všestranná pohybová príprava, cvičenie rodičov s deťmi) – momentálne na materskej dovolenke

e-mail: petra.rosinova@gmail.com

Dominika Vanáková – trénerka športovej gymnastiky I. stupňa; trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže

Martina Vrabcová – trénerka športovej gymnastiky II.stupňa (momentálne zameranie – druháčky); trénerka cvičení rodičov s deťmi; trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže

e-mail: martina.vrabcova@allmetal.sk              telefonický kontakt: 0917389460

Martina Zachvejová – trénerka športovej gymnastiky II.stupňa (momentálne zameranie – tretiačky – štvrtáčky)

e-mail: zachvejova@gmail.com            telefonický kontakt: 0905196066

Mária Žideková – trénerka cvičení rodičov s deťmi; trénerka všestrannej pohybovej prípravy; vychovávateľka v pohybovej ŠKD ZŠ Karpatská – momentálne na materskej dovolenke